Badania obrazowe w migrenie

Home » Migrena » Badania obrazowe w migrenie

W tym wpisie:

Badania obrazowe w migrenie

 

Migrena definiowana jest jako nawracający ból głowy przejawiający się
napadami bólu o pulsującym charakterze trwającymi od 4 do 72 godzin z
towarzyszącymi nudnościami i/lub nadwrażliwością na hałas i/lub światło
nasilającym się podczas zwykłej aktywności fizycznej. Ból głowy jest
zwykle pulsujący i jednostronny (szczególnie na początku napadu).

U chorych z powyższym typowym obrazem klinicznym migreny, badanie neuroobrazowe nie jest konieczne. Jego wykonanie jest rekomendowane,
celem wykluczenia jego wtórnej przyczyny, kiedy spełniony jest któryś z warunków opisanych poniżej:

 

  1. Stwierdzane są odchylenia w badaniu neurologicznym
  2. Zmiana charakteru bólu głowy (np. były rozlane a stały się ostre)
  3. Narastanie bólu głowy w czasie (zwiększyła się częstość lub nasilenie)
  4. Pierwsze napady bólu wystąpiły poniżej 5 lat lub powyżej 50 lat
  5. Przedłużająca się aura migrenowa (typowa trwa od 5 minut do 1 godziny)
  6. Pierwszy stan migrenowy
  7. Współwystępowanie z bólem głowy oraz choroby ogólnoustrojowej (nowotwór lub ubytek masy ciała w wywiadzie)
  8. Współwystępowanie z bólem głowy zaburzeń świadomości lub napadów padaczkowych.
  9. Pourazowe bóle głowy

Badanie neuroobrazowe u chorych z migreną

Badaniem neuroobrazowym u chorych z migreną jest rezonans magnetyczny. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań do jego wykonania (stan po wszczepieniu stymulatorów i innych obiektów z metalu lub klaustrofobia) zalecana jest tomografia komputerowa głowy.

Przy wieloletnim i jednakowym wzorcu napadów bólu oraz prawidłowym badaniu neurologicznym prawdopodobieństwo tego, że ból ma charakter objawowy jest znikome. Szacuje się, że wtórne bóle głowy stanowią tylko 2 % wszystkich bólów głowy.

neurolog warszawa

Opracowanie:  dr n. med. Marcin Kopka, neurolog w Centrum Medycznym NeuroProtect.

Udostępnij post