TEST UPUSTU Fishera
diagnostyka wodogłowia
normotensyjnego zespołu hakima

Procedurę wykonujemy w Centrum Medycznym NeuroProtect. Jest precyzyjny procedurą diagnostyczną w identyfikowaniu i ocenie wodogłowia normotensyjnego – zespołu Hakima.

Zespół Hakima objawią się charakterystyczną triadą objawów.

  • Zaburzenia chodu
  • Zespół otępienny
  • Nietrzymanie moczu

Jak przebiega procedura?

  1. Kwalifikacja pacjenta: Na początku lekarz przeprowadza szczegółową ocenę pacjenta, biorąc pod uwagę jego historię choroby, objawy oraz wyniki badań neurologicznych. Szczegółowo analizowane jest neuroobrazowanie MRI lub TK.
  2. Przygotowanie do zabiegu: Pacjent jest odpowiednio przygotowywany do zabiegu, w tym może być konieczne wykonanie badań wstępnych, takich jak badania krwi, EKG itp. Pacjent jest szczegółowo poinstruowany co do zaleceń przed zabiegiem.
  3. Ocena wstępna: Przed punkcją pacjent ma wykonywane testy psychologiczne oraz test chodu.
  4. Nakłucie lędźwiowe: W warunkach aseptycznych, w znieczuleniu miejscowym lekarz wykonuje nakłucie lędźwiowe, aby uzyskać dostęp do przestrzeni podpajęczynówkowej, gdzie znajduje się płyn mózgowo-rdzeniowy.
  5. Upuszczenie płynu mózgowo-rdzeniowego: Zabieg polega na starannie kontrolowanym upuszczeniu co najmniej 30ml płynu mózgowo-rdzeniowego poprzez nakłucie lędźwiowe.
  6. Obserwacja i ocena: Po wykonaniu procedury pacjent pozostaje pod obserwacją medyczną przez okres kilku godzin. Po 2 godzinach oraz po 24 godzinach powtarzane są testy psychologiczne oraz test chodu.
  7. Analiza wyników: Wyniki zabiegu są analizowane pod kątem ewentualnej poprawy stanu pacjenta. Jeśli w ciągu 24 godzin od zabiegu dochodzi do istotnej poprawy objawów związanych z wodogłowiem normotensyjnym – zespołem Hakima, może to przemawiać za  potwierdzeniem diagnozy i wskazaniem do zabiegu wszczepienia zastawki komorowo-otrzewnowej.

Procedura „Test upustu – Fishera – diagnostyka Wodogłowia normotensyjnego – zespołu Hakima” jest przeprowadzana przez doświadczonych specjalistów w Centrum Medycznym NeuroProtect.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zadzwoń lub napisz, a nasi specjaliści udzielą wszelkich niezbędnych informacji