postępujące porażenie nadjądrowe - diagnostyka

Postępujące porażenie nadjądrowe PSP to jedna z chorób neurozwyrodnieniowych zaliczanych do tzw. parkinsonizmów atypowych to znaczy schorzeń z dominującymi objawami ruchowymi, ale nie charakterystycznymi dla choroby Parkinsona. Objawom ruchowym towarzyszą inne specyficzne objawy nie związane z ruchem.

Przyczyna choroby nie jest znana. Niektóre badania sugerują związek z genem MAPT odpowiedzialnym za produkcję białka tau. Jest to choroba rzadka z częstością występowania od 6-10/100tys.

Do najbardziej typowych cech PSP zalicza się:

  • wiek zachorowania powyżej 40 r.ż.
  • symetryczny zespół parkinsonowski (sztywność, spowolnienie) z zajęciem ksobnych (dosiebnych) części ciała
  • upadki od początku choroby
  • zaburzenia ruchów gałek ocznych
  • Zaburzenia zachowania przejawiające się często brakiem krytycyzmu, apatią, niekiedy depresją
  • Zaburzenia funkcji poznawczych
  • Zaburzenia mowy (dyzartria) i połykania
  • postępujący charakter choroby

Choroba ma charakter postępujący. W chwili obecnej nie jest znane leczenie przyczynowe. Stosowane leki mają charakter objawowy a ich skuteczność jest ograniczona. Ważne jest zabezpieczenie pacjentów przed upadkami, które mogą powodować groźne urazy.

Poradnia Parkinsonowska w Centrum Medycznym Neuroprotect diagnozuje pacjentów z postępującym porażeniem nadjądrowym.

Diagnostyka obejmuje:

– wywiad zebrany od pacjenta i opiekuna w tym wnikliwa analiza potencjalnych działań niepożądanych przyjmowanych leków

– badanie neurologiczne

– badanie obrazowe głowy (MRI)

– badania laboratoryjne

– badania genetyczne

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zadzwoń lub napisz, a nasi specjaliści udzielą wszelkich niezbędnych informacji