Poradnia Stwardnienia Rozsianego

Poradnia Stwardnienia Rozsianego kompleksowo zajmuje się
pacjentami od postawienia diagnozy po leczenie, monitorowanie stanu pacjenta,
wsparcie psychologiczne czy rehabilitację. Takie podejście w tym nowoczesna
terapia daje szansę na znaczną poprawę komfortu życia, utrzymanie zdolności
pracy, możliwość posiadania rodziny i radość z życia.

Oferujemy:

Kompleksową diagnostykę SM obejmującą:

– wywiad, przegląd dokumentacji medycznej oraz leczenia towarzyszącego

– ocenę niesprawności neurologicznej w skali EDSS

– badanie MRI głowy i kręgosłupa

– wzrokowe potencjały wywołane (VEP)

– badania laboratoryjne z krwi i moczu

– badanie płynu mózgowo-rdzeniowego na obecność prążków oligoklonalnych

Zaproponujemy optymalną do indywidualnego profilu pacjenta terapię

Monitorujemy długoterminowe efekty terapii

Modyfikujemy leczenie celem uzyskania optymalnych efektów dla chorego

Prowadzimy ambulatoryjną terapię rzutów choroby

Oferujemy wsparcie psychologiczne w tym psychoterapię

Prowadzimy rehabilitację ruchową celem poprawy funkcjonowania pacjenta

Prowadzimy badania kliniczne z nowymi terapiami dla chorych ze stwardnieniem rozsianym.

W Poradni STWARDNIENIA ROZSIANEGO pacjentów przyjmują doświadczeni lekarze specjaliści neurolodzy:

 

SLA neurolog Warszawa EMG Warszawa

Renata Ługiewicz, specjalista neurolog
licencja EMG, w Centrum Medycznym NeuroProtect

Specjalista neurolog / Neurologist

Anna Kurdyła, specjalista neurolog
w Centrum Medycznym NeuroProtect

neurolog warszawa

Maciej Czarnecki, specjalista neurolog w Centrum Medycznym NeuroProtect

Specjalista neurolog / Neurologist

Anna Karlińska, specjalista neurolog
w Centrum Medycznym NeuroProtect

Zapraszamy. Nasz zespół udzieli wszelkich niezbędnych informacji.