Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna niszcząca osłonki mielinowe nerwów. Należy do tak zwanych chorób demielinizacyjnych. Rozpoczynając się u młodych dorosłych doprowadza do nieodwracalnej niepełnosprawności i konieczności opieki nad pacjentem.

Poradnia Stwardnienia Rozsianego kompleksowo zajmuje się takimi pacjentami. Od postawienia diagnozy po leczenie, monitorowanie stanu pacjenta, wsparcie psychologiczne czy rehabilitację. Takie podejście w tym nowoczesne leczenie daje szansę na znaczną poprawę komfortu życia, utrzymanie zdolności do pracy, możliwość posiadania rodziny i radość z życia.

Poradnię prowadzi i przyjmuje pacjentów dr Renata Ługiewicz