PORADNIA GERIATRYCZNA

Poradnia zajmuje się kompleksowym podejściem do problemów zdrowotnych pacjentów po 65 roku życia. Opieka geriatryczna obejmuje kompleksowe leczenie chorób występujących w tej grupie wiekowej takich jak choroby układu krążenia, układu nerwowego, układu ruchu, cukrzyca. Pozwala to uniknąć wielu wizyt u licznych specjalistów. Lekarz geriatra analizuje historię medyczną pacjenta oraz towarzyszące leczenie, zleca i ocenia badania dodatkowe a następnie wdraża optymalną dostosowaną indywidualną terapię.

Oferujemy:

Kompleksową diagnostykę:

– wywiad, przegląd dokumentacji medycznej oraz leczenia towarzyszącego

– szczegółową ocenę neuropsychologiczną opartą na różnorodnych kwestionariuszach diagnostycznych dopasowanych indywidualnie do pacjenta

– badanie EKG

– badanie spirometryczne

– badania laboratoryjne z krwi i moczu w tym próbę obciążenia glukozą              

– kierujemy na badania rentgenowskie, tomografię lub rezonans magnetyczny

 

Zaproponujemy optymalną do indywidualnego profilu pacjenta terapię

Monitorujemy długoterminowe efekty leczenia

Modyfikujemy leczenie celem uzyskania optymalnych efektów dla chorego

Oferujemy wsparcie psychologiczne w tym psychoterapię oraz terapię funkcji poznawczych

Oferujemy wsparcie i trening opiekunów jak optymalnie radzić sobie z opieką nad seniorem

Prowadzimy rehabilitację ruchową celem poprawy funkcjonowania pacjenta w tym rehabilitację chodu przy użyciu specjalistycznych podnośników LeviCare

lek. Katarzyna Zawiślak geriatra w Centrum Medycznym NeuroProtect.