Katarzyna zawiślak

Katarzyna Zawiślak – Specjalista Geriatra w Centrum Medycznym NeuroProtect

Doświadczenie Zawodowe:

Katarzyna Zawiślak to doświadczony specjalista geriatra, posiadający bogate wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi w różnych formach opieki i leczenia. Jej ścieżka zawodowa obejmuje renomowane instytucje, takie jak Klinika Geriatrii SPSK im. Prof. Orłowskiego oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze czy hospicja domowe. Dodatkowo, zdobyła cenne doświadczenie podczas trzyletniej pracy ambulatoryjnej we Włoszech. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Od 2023 r.  prowadzi Poradnię Geriatryczną w Centrum Medycznym Neuroprotect. Jest członkiem zespołu badawczego Neuroprotect zaangażowanego w prowadzenie badań klinicznych w chorobie Alzheimera, Parkinsona, SM, Stwardnieniu Zanikowym Bocznym, Miastenii.

Wykształcenie i Certyfikacje:

Katarzyna Zawiślak jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Uzyskała dyplom specjalisty w zakresie geriatrii w roku 2021. W dążeniu do doskonalenia kompetencji medycznych, regularnie uczestniczy w szkoleniach z zakresu Geriatrii, Neurologii, Medycyny Paliatywnej oraz Leczenia Bólu.

Obszary Zainteresowań:

Jej obszary zainteresowań i specjalizacji obejmują diagnostykę i leczenie wielu aspektów związanych z osobami starszymi. W tym zakresie, Katarzyna Zawiślak specjalizuje się w:

  • Diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń otępiennych w przebiegu choroby Alzheimera, choroby Parkinsona oraz naczyniowych zaburzeń neuropoznawczych.
  • Leczeniu zaburzeń psychicznych charakterystycznych dla wieku podeszłego, w tym zaburzeń świadomości oraz depresji.
  • Diagnozowaniu i leczeniu zespołu kruchości, a także farmakologicznym leczeniu bólu.

Profesjonalizm i Empatia:

Charakteryzuje się wyjątkowym profesjonalizmem oraz empatycznym podejściem do pacjentów. Jej praktyka oparta jest na staranności diagnostycznej, indywidualnym podejściu do każdego pacjenta oraz dążeniu do zapewnienia najlepszej opieki medycznej.