Poradnia Alzheimerowska

Poradnia diagnozuje i prowadzi pacjentów z chorobą Alzheimera (AD) oraz innymi chorobami przebiegającymi z otępieniem jak np. otępienie czołowo skroniowe (FTD) otępienie z ciałami Leviego (LBD) czy otępieniem naczyniopochodnym (VD).  Nasz zespół neurologów, geriatrów i psychologów przeprowadza kompleksowe badania diagnostyczne, analizuje wyniki badań dodatkowych, wdraża leczenie i monitorują przebieg choroby. Zapraszamy chorych na każdym etapie otępienia a nawet z dyskretnymi deficytami poznawczymi (łagodne zaburzenia poznawcze MCI). Wczesne rozpoznanie przyczyny problemów z funkcjami poznawczymi daje skuteczniejsze możliwości leczenie. Oferujemy wsparcie psychologiczne oraz specjalistyczną dla chorych z demencją rehabilitację.

Oferujemy:

Kompleksową diagnostykę otępień obejmującą:

– wywiad, przegląd dokumentacji medycznej oraz leczenia towarzyszącego

– szczegółową ocenę neuropsychologiczną opartą na różnorodnych kwestionariuszach diagnostycznych dopasowanych indywidualnie do pacjenta

– badanie TK/MRI głowy

– badania pozytronowej tomografii emisyjnej FDG-PET, amyloid-PET

– badanie EKG

– badania laboratoryjne z krwi i moczu              

– badanie biomarkerów  z płynu mózgowo-rdzeniowego: beta-amyloid, białko tau, białko P-tau

– kompleksowe badania genetyczne z omówieniem wyników zarówno dla pacjenta jak i krewnych chorego

Zaproponujemy optymalną do indywidualnego profilu pacjenta terapię

Monitorujemy długoterminowe efekty leczenia

Modyfikujemy leczenie celem uzyskania optymalnych efektów dla chorego

Oferujemy wsparcie psychologiczne w tym psychoterapię oraz terapię funkcji poznawczych

Oferujemy wsparcie i trening opiekunów jak optymalnie radzić sobie z opieką nad chorym z otępieniem

Prowadzimy rehabilitację ruchową celem poprawy funkcjonowania pacjenta w tym rehabilitację chodu przy użyciu specjalistycznych podnośników LeviCare

Prowadzimy badania kliniczne z nowymi terapiami dla chorych chorobą Alzheimera i otępieniem czołowo-skroniowym

W Poradni Alzheimerowskiej pacjentów przyjmują doświadczeni lekarze specjaliści neurolodzy:
neurolog warszawa

Maciej Czarnecki, specjalista neurolog w Centrum Medycznym NeuroProtect

Specjalista neurolog / Neurologist

Anna Kurdyła, specjalista neurolog
w Centrum Medycznym NeuroProtect

Specjalista geriatra / Geriatrist

Katarzyna Zawiślak, specjalista geriatra w Centrum Medycznym NeuroProtect

Specjalista neurolog / Neurologist

dr n. med. Marta Nesteruk , specjalista neurolog w Centrum Medycznym NeuroProtect

Specjalista Neurolog

dr n. med.  Mariusz Grudniak, specjalista neurolog w Centrum Medycznym NeuroProtect

neurolog warszawa

dr n. med.  Marcin Kopka, specjalista neurolog w Centrum Medycznym NeuroProtect

Specjalista neurolog / Neurologist

Maciej Hyla, specjalista neurolog w Centrum Medycznym NeuroProtect

Zapraszamy. Nasz zespół udzieli wszelkich niezbędnych informacji.