Poradnia Alzheimerowska

Poradnia diagnozuje i prowadzi pacjentów z chorobą Alzheimera (AD) oraz innymi chorobami przebiegającymi z otępieniem jak np. otępienie czołowo skroniowe (FTD) otępienie z ciałami Leviego (LBD) czy otępieniem naczyniopochodnym (VD).  Nasz zespół neurologów, geriatrów i psychologów przeprowadza kompleksowe badania diagnostyczne, analizuje wyniki badań dodatkowych, wdraża leczenie i monitorują przebieg choroby. Zapraszamy chorych na każdym etapie otępienia a nawet z dyskretnymi deficytami poznawczymi (łagodne zaburzenia poznawcze MCI). Wczesne rozpoznanie przyczyny problemów z funkcjami poznawczymi daje skuteczniejsze możliwości leczenie. Oferujemy wsparcie psychologiczne oraz specjalistyczną dla chorych z demencją rehabilitację.

 

Oferujemy:

·         Kompleksową diagnostykę otępień obejmującą:

– wywiad, przegląd dokumentacji medycznej oraz leczenia towarzyszącego

– szczegółową ocenę neuropsychologiczną opartą na różnorodnych kwestionariuszach diagnostycznych dopasowanych indywidualnie do pacjenta

– badanie TK/MRI głowy

– badania pozytronowej tomografii emisyjnej FDG-PET, amyloid-PET

– badanie EKG

– badania laboratoryjne z krwi i moczu              

– badanie biomarkerów  z płynu mózgowo-rdzeniowego: beta-amyloid, białko tau, białko P-tau

– kompleksowe badania genetyczne z omówieniem wyników zarówno dla pacjenta jak i krewnych chorego

 

·         Zaproponujemy optymalną do indywidualnego profilu pacjenta terapię

·         Monitorujemy długoterminowe efekty leczenia

·         Modyfikujemy leczenie celem uzyskania optymalnych efektów dla chorego

·         Oferujemy wsparcie psychologiczne w tym psychoterapię oraz terapię funkcji poznawczych

·         Oferujemy wsparcie i trening opiekunów jak optymalnie radzić sobie z opieką nad chorym z otępieniem

·         Prowadzimy rehabilitację ruchową celem poprawy funkcjonowania pacjenta w tym rehabilitację chodu przy użyciu specjalistycznych podnośników LeviCare

Prowadzimy badania kliniczne z nowymi terapiami dla chorych chorobą Alzheimera i otępieniem czołowo-skroniowym

W Poradni Alzheimerowskiej pacjentów przyjmują doświadczeni lekarze specjaliści neurolodzy:
neurolog warszawa

lek Maciej Czarnecki, neurolog
w Centrum Medycznym NeuroProtect

neurolog warszawa

lek Anna Kurdyła, neurolog
w Centrum Medycznym NeuroProtect

Specjalista Neurolog / Neurologist

dr n. med. Marta Nesteruk , neurolog
w Centrum Medycznym NeuroProtect

neurolog warszawa

dr n. med.  Marcin Kopka, neurolog
w Centrum Medycznym NeuroProtect

Zapraszamy. Nasz zespół udzieli wszelkich niezbędnych informacji.