Dr n. med. Marcin Kopka

Dr n. med. Marcin Kopka jest specjalistą neurologiem w Centrum Medycznym NeuroProtect w Warszawie. Specjalizuje się w diagnozowaniu oraz leczeniu chorób neurologicznych m.in. Choroba Alzheimera, Migrena, Padaczka. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zależnościach między czynnościami bioelektrycznymi mózgu oraz serca. Jako współbadacz bierze udział w międzynarodowych badaniach klinicznych w neurologii.

Doświadczenie zawodowe i naukowe

– na bieżąco współpracuje z Centrum Kardiologii Płowiecka – Klinika 37.
– w latach 2000-2007 pracował w Klinice Neurologii w Wojskowym Instytucie Medycznym (WIM) w Warszawie.
– w latach 2008-2020 pracował w Klinice Neurologii oraz Poradni Neurologicznej w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (WIML) w Warszawie.

Ukończył szkolenie licencyjne uprawniające do opisu badań EEG.

W 2019 roku na zjeździe Polskiego Towarzystwa Badania Bólu wyróżniono poster jego autorstwa zatytułowany „Erenumab w leczeniu profilaktycznym migreny – seria przypadków”.

W 2021 roku na zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej wyróżniono jego pracę „HRV biofeedback w leczeniu depresji”.

Jest autorem kilkunastu prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pracę doktorską „Badania zależności czynności bioelektrycznej mózgu i serca” obronił w 2012 roku.