Rehabilitacja neuropsychologiczna to szereg działań terapeutycznych ukierunkowanych na redukcję obserwowanych deficytów funkcji umysłowych. Zaburzenia te mogą być spowodowane urazami mózgu, chorobami neurodegeneracyjnymi, udarami, nowotworami lub innymi patologiami mózgu.

Głównym celem rehabilitacji neuropsychologicznej jest przywrócenie lub poprawa funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, funkcje wykonawcze, percepcja, mowa, funkcje wzrokowo-przestrzenne czy myślenie abstrakcyjne. Poprzez stosowanie różnych metod rehabilitacyjnych, ćwiczeń i strategii, psycholog prowadzący rehabilitację pomaga pacjentom w odzyskiwaniu umiejętności oraz w adaptacji do zmian wynikających z ich zaburzeń.

Terapia ma charakter indywidualny, dostosowany do potrzeb i możliwości pacjenta. Takie podejścia pozwala wdrożyć odpowiednie metody rehabilitacji. W przypadku lżejszych zaburzeń celem działań jest odbudowa uszkodzonej funkcji poprzez jej systematyczne ćwiczenie. W odniesieniu do ciężkich zaburzeń głównym celem jest kompensacja – wyuczenie pacjenta metod zastępczych, które pozwolą mu radzić sobie z istniejącymi deficytami.

Rehabilitacja neuropsychologiczna jest zazwyczaj wieloaspektowym procesem. Dążenie do poprawy funkcji poznawczych i jakości życia pacjentów jest kluczowym celem w tym obszarze rehabilitacji.

W Centrum NeuroProtect zespół wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów prowadzi rehabilitację neuropsychologiczną.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zadzwoń lub napisz, a nasi specjaliści udzielą wszelkich niezbędnych informacji