Pracownia USG

W pracowni wykonywane są badania USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych oraz badanie USG doppler tętnic wewnątrzczaszkowych.

Badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne , w którym za pomocą specjalnej głowicy ocenia się przepływ krwi w poszczególnych naczyniach krwionośnych.

W badaniu tym ocenia się morfologię naczyń oraz parametry przepływu porównując to z wartościami referencyjnymi oraz wynikami badania u danego pacjenta np. wykonanymi wcześniej, jak również porównując wyniki uzyskane z naczyń po drugiej stronie ciała.

Ultrasonografia pozwala na ocenę struktury ściany naczyniowej, możemy ocenić wielkość, położenie i echogeniczność, a także rodzaj ewentualnej blaszki miażdżycowej. Dzięki tej technice możliwe jest także rozpoznanie stopnia zwężenia naczynia oraz określenie miejsca występowania blaszek miażdżycowych.

Możliwa jest również ocena grubości kompleksu intima-media oraz śledzenie zachodzących w nim zmian, jeśli wykonujemy kolejne badania.

W pracowni tej możliwe są również badania USG nerwów obwodowych.

W PRACOWNI USG pacjentów przyjmują doświadczeni lekarze specjaliści neurolodzy:
badania kliniczne neurologia, emg_warszawa_neurolog_warszawa rehabilitacja warszawa

dr n. med.  Mariusz Grudniak, specjalista neurolog w Centrum Medycznym NeuroProtect

Zapraszamy. Nasz zespół udzieli wszelkich niezbędnych informacji.