dr n. med. Mariusz Grudniak

dr n. med. Mariusz Grudniak

Specjalista neurolog

Dr n. med. Mariusz Grudniak ukończył studia medyczne na WUM w 2001 roku.

W latach 2002-2006 pracował jako asystent w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. Następnie od 2006r podjął pracę w Klinice Neurologii WUM w Szpitalu Bielańskim gdzie w 2008 roku ukończył specjalizację w dziedzinie neurologii a w 2012 roku specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej.

Pracę doktorską „Zaburzenia neuroendokrynne w udarze niedokrwiennym mózgu” obronił w 2013 roku. Wówczas podjął stałą współpracę z Neuroprotect.  Przez rok 2017 pełnił funkcję ordynatora oddziału Rehabililtacji Neurologicznej w Uzdrowisku Konstancin Zdrój.

Dr Gródniak jest ekspertem w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych związanych z parkinsonizmem oraz w stwardnieniu bocznym zanikowym. Obecnie jest koordynatorem projektu “Komórki macierzyste w ALS”. Przez lata pracy zawodowej odbył szereg kursów i szkoleń w w/w dziedzinach. Był wykładowcą w Klinice Neurologii. Ma na koncie wiele publikacji naukowych z medycyny. Jako główny badacz bierze udział w międzynarodowych programach klinicznych. Zaangażowany w nowatorskie metody diagnostyczne w chorobie Parkinsona np. analiza detekcji ruchów i postawy pacjenta.

Jest cenionym specjalistą a zarazem uśmiechniętym, lubianym przez pacjentów lekarzem.