Poradnia Parkinsonowska

Poradnia diagnozuje i prowadzi pacjentów z chorobą Parkinsona, drżeniem samoistnym oraz innymi schorzeniami zwanymi parkinsonizmami atypowymi jak np. postępującym porażeniem jądrowym czy zanikiem wieloukładowym.  Nasi specjaliści kompleksowo diagnozują chorych z zaburzeniami ruchowymi, wdrażają dopasowane indywidualnie terapie, monitorują przebieg choroby. Oferujemy również wsparcie psychologiczne oraz specjalistyczną dla zaburzeń ruchowych rehabilitację.

 Oferujemy:

Kompleksową diagnostykę ChP obejmującą:

– wywiad, przegląd dokumentacji medycznej oraz leczenia towarzyszącego

– ocenę zaburzeń ruchowych i nie związanych z ruchem przy użyciu skali UPDRS

– ocenę neuropsychologiczną

– skierowanie do placówki na badanie TK/MRI głowy

– skierowanie do placówki na badanie DaTSPECT

– badanie EKG

– badania laboratoryjne z krwi i moczu

 

Zaproponujemy optymalną do indywidualnego profilu pacjenta terapię

W uzasadnionych przypadkach kierujemy pacjentów do specjalistycznych ośrodków neurochirurgicznych celem leczenia interwencyjnego.

Monitorujemy długoterminowe efekty leczenia

Modyfikujemy leczenie celem uzyskania optymalnych efektów dla chorego

Oferujemy wsparcie psychologiczne w tym psychoterapię oraz terapię funkcji poznawczych

Prowadzimy rehabilitację ruchową celem poprawy funkcjonowania pacjenta w tym rehabilitację chodu przy użyciu specjalistycznych podnośników LeviCare

Prowadzimy badania kliniczne z nowymi terapiami dla chorych chorobą Parkinsona, zanikiem wieloukładowym, postępującym porażeniem nadjądrowym

W Poradni PARKINSONOWSKIEJ pacjentów przyjmują doświadczeni lekarze specjaliści neurolodzy:
Specjalista Neurolog

dr n. med. Mariusz Grudniak, specjalista neurolog w Centrum Medycznym NeuroProtect.

neurolog warszawa

Maciej Czarnecki, specjalista neurolog w Centrum Medycznym NeuroProtect

Specjalista neurolog / Neurologist

Anna Kurdyła, specjalista neurolog
w Centrum Medycznym NeuroProtect

Specjalista neurolog / Neurologist

dr n. med. Marta Nesteruk, specjalista neurolog w Centrum Medycznym NeuroProtect

Specjalista neurolog / Neurologist

lek. Maciej Hyla, specjalista neurolog
w Centrum Medycznym NeuroProtect

Zapraszamy. Nasz zespół udzieli wszelkich niezbędnych informacji.