Poradnia Parkinsonowska

Poradnia diagnozuje i prowadzi pacjentów z chorobą Parkinsona, drżeniem samoistnym oraz innymi schorzeniami zwanymi parkinsonizmami atypowymi jak np. postępującym porażeniem jądrowym czy zanikiem wieloukładowym.  Nasi specjaliści kompleksowo diagnozują chorych z zaburzeniami ruchowymi, wdrażają dopasowane indywidualnie terapie, monitorują przebieg choroby. Oferujemy również wsparcie psychologiczne oraz specjalistyczną dla zaburzeń ruchowych rehabilitację.

 Oferujemy:

·         Kompleksową diagnostykę ChP obejmującą:

– wywiad, przegląd dokumentacji medycznej oraz leczenia towarzyszącego

– ocenę zaburzeń ruchowych i nie związanych z ruchem przy użyciu skali UPDRS

– ocenę neuropsychologiczną

– badanie TK/MRI głowy

– badanie DaTSPECT

– badanie EKG

– badania laboratoryjne z krwi i moczu

·         Zaproponujemy optymalną do indywidualnego profilu pacjenta terapię

·         W uzasadnionych przypadkach kierujemy pacjentów do specjalistycznych ośrodków neurochirurgicznych celem leczenia interwencyjnego.

·         Monitorujemy długoterminowe efekty leczenia

·         Modyfikujemy leczenie celem uzyskania optymalnych efektów dla chorego

·         Oferujemy wsparcie psychologiczne w tym psychoterapię oraz terapię funkcji poznawczych

·         Prowadzimy rehabilitację ruchową celem poprawy funkcjonowania pacjenta w tym rehabilitację chodu przy użyciu specjalistycznych podnośników LeviCare

·         Prowadzimy badania kliniczne z nowymi terapiami dla chorych chorobą Parkinsona, zanikiem wieloukładowym, postępującym porażeniem nadjądrowym

 

W Poradni PARKINSONOWSKIEJ pacjentów przyjmują doświadczeni lekarze specjaliści neurolodzy:
neurolog_warszawa

dr n. med. Mariusz Grudniak, neurolog w Centrum Medycznym NeuroProtect.

neurolog warszawa

lek. Maciej Czarnecki, neurolog
w Centrum Medycznym NeuroProtect

Zapraszamy. Nasz zespół udzieli wszelkich niezbędnych informacji.