Dr Maciej Czarnecki jest specjalistą neurologiem oraz dyrektorem Centrum Medycznego NeuroProtect i Ośrodka Badań Klinicznych w Warszawie.

Jest ekspertem w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych – choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. Posiada 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych w chorobie Alzheimera, chorobie Parkinsona, Stwardnieniu Rozsianym, Stwardnieniu Zanikowym Bocznym, Miastenii, Migrenie a także udarze mózgu.

Jest koordynatorem krajowym w wielu prowadzonych w Polsce badaniach klinicznych w neurologii m.in. w badaniu z Aducanumabem (Aduhelm®) pierwszym zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych lekiem przyczynowym w Chorobie Alzheimera.

Prowadzi nowatorskie projekty z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi  diagnostycznych jak pozytronowa tomografia emisyjna identyfikująca obecność beta amyloidu i białka tau w mózgu. Wykonuje także badania biomarkerów z płynu mózgowo-rdzeniowego.

Doświadczenie zawodowe i naukowe

– Od 2010 roku założyciel i dyrektor Centrum Medycznego NeuroProtect – Specjalistycznej Poradni Neurologicznej oraz Ośrodka Badań Klinicznych w Warszawie.

– były asystent w Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w przyklinicznej Poradni Zaburzeń Pamięci Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

– swoje doświadczenie zdobywał również pracując jako konsultant w wielu warszawskich i podwarszawskich zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz domach opieki dla pacjentów z demencją. 

– Członek międzynarodowych grup eksperckich zajmujących się tworzeniem nowych terapii.

Wraz z Fundacją Alzheimer, dr Maciej Czarnecki współpracuje z wieloma organizacjami pacjenckimi jak stowarzyszania zrzeszające chorych na choroby neurodegeneracyjne, kluby senioralne, Uniwersytety III wieku celem prowadzenia działań edukacyjnych oraz wsparcia chorych i opiekunów.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.