Badania Kliniczne w chorobie Alzheimera

Obecnie leczenie w chorobie Alzheimera (AD) skupia się głównie na łagodzeniu objawów i opóźnianiu postępu choroby. Dostępne leczenie AD ma ograniczoną skuteczność i nie zmienia przebiegu choroby. Aktualnie mamy do dyspozycji:

  • Inhibitory cholinesterazy: Leki takie jak donepezil, galantamina i rywastygmina są stosowane w leczeniu łagodnych do umiarkowanych postaci AD. Działają one poprzez zwiększenie ilości dostępnej acetylocholiny w mózgu, co może poprawić funkcje poznawcze i opóźnić postęp choroby.
  • Antagoniści receptora NMDA: Memantyna jest lekiem stosowanym w leczeniu umiarkowanych do ciężkich postaci AD. Działa poprzez modulację aktywności receptora NMDA, co może pomóc w kontrolowaniu objawów AD, takich jak zaburzenia pamięci i myślenia.
  • Farmakoterapia objawowa: Leki przeciwbólowe, leki przeciwdepresyjne i inne leki mogą być stosowane w celu łagodzenia objawów towarzyszących AD, takich jak ból, depresja, niepokój i zaburzenia snu.

Istnieje w związku z tym paląca potrzeba badań nad nowymi terapiami, które mogą spowolnić lub zatrzymać postęp choroby, a nawet zapobiec jej wystąpieniu. Strategie badań klinicznych, które również prowadzi Centrum Medyczne Neuroprotect przedstawiają się następująco:

 

  1. Przeciwciała monoklonalne przeciwko amyloidowi beta: Przeciwciała monoklonalne, takie jak adukanumab, lecanemab, donanemab, są skierowane przeciwko amyloidowi beta, który gromadzi się w mózgu osób z chorobą Alzheimera. Badania nad tymi lekami mają na celu redukcję amyloidowej patologii i spowolnienie postępu choroby.
  2. Inhibitory beta- i gamma-sekretazy: Leki te działają poprzez hamowanie enzymów beta- i gamma-sekretazy, które są zaangażowane w proces produkcji amyloidu beta. Zmniejszenie produkcji amyloidu beta może być kluczowym celem w terapii choroby Alzheimera.
  3. Leki modyfikujące tau: Terapie skierowane przeciwko nieprawidłowemu białku tau, takie jak leki antytau czy inhibitory kinazy GSK-3β, są badane w celu zmniejszenia agregacji i toksyczności białka tau w mózgu osób z chorobą Alzheimera.
  4. Leki przeciwzapalne: Badania sugerują, że przewlekłe stany zapalne mogą przyczyniać się do rozwoju choroby Alzheimera. Leki przeciwzapalne, w tym inhibitory cytokin, są badane w celu zmniejszenia stanu zapalnego w mózgu i zmniejszenia ryzyka choroby Alzheimera.
  5. Stymulacja mózgu: Metody takie jak głęboka stymulacja mózgu (DBS) czy stymulacja przezprzeponowa (TNS) są badane w kontekście poprawy funkcji poznawczych i zmniejszenia objawów choroby Alzheimera poprzez wpływ na aktywność mózgową.
  6. Terapie genowe: Badania nad terapiami genowymi skupiają się na wprowadzaniu zmian genetycznych w mózgu w celu zmniejszenia produkcji amyloidu beta, poprawy funkcji neuronalnej lub zmniejszenia toksyczności białka tau.

Jeśli Ty lub twój podopieczny jesteście zainteresowani wzięciem udziału w badaniach klinicznych zgłoś się do naszych specjalistów aby otrzymać więcej informacji.