STWARDNIENIE ROZSIANE

Stwardnienie rozsiane (SM) to choroba o podłożu autoimmunologicznym, która wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, prowadząc do zniszczenia osłonek mielinowych nerwów. Mielina pełni rolę izolacyjną, umożliwiając sprawną transmisję sygnałów nerwowych. W przypadku SM, układ odpornościowy atakuje tę osłonkę, co powoduje uszkodzenie nerwów i prowadzi do wystąpienia różnorodnych objawów neurologicznych. Choroba ta najczęściej rozpoczyna się w wieku 20-40 lat. Jej przebieg jest heterogeniczny, a objawy mogą obejmować układ ruchu, czucia, mowę, wzrok, koordynację ruchową, funkcje poznawcze oraz inne sfery życiowe pacjenta.

Choroba może przebiegać w postaci zaostrzeń i remisji, wówczas mówimy o postaci rzutowo-remisyjnej (RRMS), lub powolnego stopniowo postępującego pogarszania się stanu neurologicznego – postać pierwotnie postępująca (PPMS). RRMS w miarę upływu czasu może przekształcić się w postać wtórnie postępującą z lub postać bez rzutów – SPMS.

Diagnostyka SM jest zazwyczaj złożonym procesem, obejmującym wywiad, badanie neurologiczne, badania obrazowe (rezonans magnetyczny), badanie płynu mózgowo-rdzeniowego i inne badania laboratoryjne. Postawienie diagnozy wymaga wykluczenia innych chorób, które mogą przypominać objawy stwardnienia rozsianego.

Leczenie stwardnienia rozsianego (SM) ma na celu łagodzenie objawów, kontrolowanie zaostrzeń, opóźnianie postępu choroby oraz poprawę jakości życia pacjentów. Zastosowane terapie mogą obejmować farmakoterapię, rehabilitację, wsparcie psychologiczne oraz zmiany stylu życia. Leki modyfikujące przebieg choroby tzw. leki immunomodulujące są kluczowym elementem leczenie SM. Istnieje wiele takich opcji terapeutycznych a dobór właściwego leku odbywa się indywidualnie dla

Rehabilitacja odgrywa kluczową rolę w przebiegu SM, wspierając pacjentów w utrzymaniu sprawności fizycznej i poprawie codziennych funkcji.

Stwardnienie rozsiane to trudne wyzwanie dla pacjentów, ich rodzin i społeczeństwa. Współczesna medycyna i badania nadal skupiają się na doskonaleniu metod diagnozowania, leczenia oraz na poprawie jakości życia osób dotkniętych tą chorobą. Dalsze inwestycje w badania naukowe, edukację społeczeństwa i rozwijanie skutecznych terapii są niezbędne, aby zmierzyć się z tym wyjątkowym wyzwaniem zdrowotnym.