Przeciwciała monoklonalne przeciw CGRP w migrenie

Home » Migrena » Przeciwciała monoklonalne przeciw CGRP w migrenie
stwardnienie rozsiane objawy

W tym wpisie:

CGRP w migrenie

Peptyd związany z genem kalcytoniny (calcitonin gene related peptide CGRP) jest neuropeptydem składającym się z 37 aminokwasów. Zgodnie z obowiązującą wiedzą CGRP odgrywa istotną rolę w patofizjologii migreny.

Mogą wskazywać na to następujące przesłanki:
1.    stężenie CGRP zwiększa się podczas napadów bólu głowy
2.    dożylne podanie CGRP wywołuje objawy migrenopodobne u chorych na migrenę, ale nie u zdrowych osób
3.    podanie tryptanów prowadzi do obniżenia podwyższonego stężenia CGRP wraz z ustąpieniem zarówno objawów bólowych jak i towarzyszących. CGRP stał się celem terapeutycznym.

Przeciwciała monklonalne

W leczeniu profilaktycznym migreny opracowano nową grupę leków – przeciwciała monoklonalne przeciw CGRP (CGRP-Abs). Stosowane są  u dorosłych chorych z potwierdzonym rozpoznaniem migreny epizodycznej lub przewlekłej w celu zmniejszenia częstości, nasilenia, czasu trwania napadów, poprawy odpowiedzi na leczenie doraźne oraz w konsekwencji jakości życia chorych.

Co warto wiedzieć o przeciwciałach monoklonalnych (i czym różnią się od doustnie stosowanych leków)?
1.    Z uwagi na wielkość cząsteczki i stosunkowo niską przenikalność przez błony oraz niską trwałość cząsteczki w przewodzie pokarmowym podawane są pozajelitowo (iniekcje podskórne lub dożylne).
2.    Czas ich półtrwania jest stosunkowo długi i podawane są co miesiąc. W przypadku leków doustnych konieczne jest podawanie leków codziennie.
3.    W badaniach klinicznych istotnie zmniejszały się ilości dni z migreną w porównaniu z placebo. U niektórych chorych osiągano nawet wolność od napadów!
4.    W porównaniu z innymi lekami przeciwciała monoklonalne działają szybciej. Korzyści z ich stosowania obserwowano w pierwszych dwóch miesiącach od rozpoczęcia terapii. Dla porównania skuteczność leków doustnych oceniana jest po 3 miesiącach.
5.    Przeciwciała monoklonalne mają korzystny profil działań niepożądanych. Najczęściej występującymi objawami niepożądanymi były: infekcje układu oddechowego, bóle grzbietu oraz objawy paragrypowe.
6.    U chorych leczonych przeciwciałami monoklonalnymi nie obserwowano toksycznego wpływu na wątrobę oraz negatywnego wpływu na parametry hemodynamiczne oraz wyniki badań laboratoryjnych.
7.    Odsetek chorych leczonych przeciwciałami monoklonalnymi, którzy przerywali leczenie z powodu objawów ubocznych był niski.
8.    Ograniczeniem stosowania przeciwciał monoklonalnych może być stosunkowo wysoki koszt terapii.

 

neurolog warszawa

Opracowanie:  dr n. med. Marcin Kopka, neurolog w Centrum Medycznym NeuroProtect.

Udostępnij post