LECANEMAB w leczeniu CHOROBY ALZHEIMERA

Home » Badania kliniczne » LECANEMAB w leczeniu CHOROBY ALZHEIMERA
Choroba Alzheimera

W tym wpisie:

LECANEMAB W LECZENIU CHOROBY ALZHEIMERA

27 września 2022 koncerny farmaceutyczne Eisai i Biogen ogłosiły finalne wyniki badań nad lekiem LECANEMAB  (badanie Clarity AD).

Lek wykazał się istotną wysoką skutecznością w hamowaniu postępu choroby Alzheimera. Profil bezpieczeństwa leku był satysfakcjonujący i nie odbiegał od zakładanego.

Przyczyną choroby Alzheimera jest odkładanie się w korze mózgu toksycznych blaszek zbudowanych z białka B-Amyloidu, które doprowadzają do niszczenia komórek nerwowych i zaniku mózgu. 

LECANEMAB jest przeciwciałem podawanym dożylnie, skierowanym na rozbijanie i usuwanie tychże blaszek amyloidowych co w konsekwencji ma spowolnić postępujący proces neurodegeneracji. Poniższe doniesienia wydają się być nadzieją dla wszystkich dotkniętych tą dewastującą chorobą.

choroba parkinsona zespol parkinsonowski parkinsonizm

BADANIA NAD PODOBNYMI LEKAMI

Obecnie trwają również badania nad podobnymi lekami jak:
•    ADUCANUMAB
•    DONANEMAB
•    GANTENERUMAB
•    REMTERNETUG

Cześć projektów jest również realizowana w polskich ośrodkach między innymi w Centrum Medycznym NeuroProtect w Warszawie.

LECANEMAB_ADUCANUMAB_DONANEMAB_GANTENERUMAB_REMTERNETUG_choroba_Alzheimera_Alzheimer_neurolog_Warszawa

Udostępnij post