MAciej Hyla

Maciej Hyla – Specjalista Neurolog w Centrum Medycznym NeuroProtect

Specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób neurologicznych, m.in: zaburzeń ruchowych (choroba Parkinsona, drżenie samoistne), chorób otępiennych. chorób autoimmunologicznych (stwardnienie rozsiane), bólów głowy, chorób naczyniowych mózgu czy zespołów bólowych kręgosłupa.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ramach programu Erasmus+ studiował semestr na Université de Bordeaux we Francji.

W trakcie studiów odbył miesięczne, zagraniczne praktyki zawodowe w Centre Hospitaliers Régional Dorléans we Francji.

Uczestniczy w konferencjach i szkoleniach krajowych oraz zagranicznych m.in. MDS-ES School for Young Neurologists 2023 czy Akademia Młodego Parkinsonologa.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 2018-2020 Maciej Hyla pracował jako lekarz rezydent w Klinicznym Oddziale Neurologicznym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

W latach 2020-2023 był rezydentem w I Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W 2022 roku odbyt dwumiesięczny staż w dziedzinie zaburzeń ruchowych i chorób pozapiramidowych w Szpitalu Uniwersyteckim w Liège w Belgii w ramach grantu European Academy of Neurology.

Do końca sierpnia 2023 r. pracował jako starszy asystent w I Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie konsultował pacjentów m.in. w poradni chorób pozapiramidowych oraz dyżurował w neurologicznej izbie przyjęć.

Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych, European Academy of Neurology oraz Movement Disorders Society.

Od września 2023 r. pracuje w Centrum Medycznym NeuroProtect, gdzie konsultuje pacjentów w specjalistycznych poradniach oraz jest współbadaczem w międzynarodowych badaniach klinicznych w neurologii.

wumi