Anna karlińska

Anna Karlińska jest specjalistą neurologiem w Centrum Medycznym NeuroProtect w Warszawie. Specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób autoimmunologicznych układu nerwowego, takich jak stwardnienie rozsiane, miastenia, neurologiczne zespoły paranowotworowe oraz chorób neurodegeneracyjnych i zaburzeń ruchowych. Szczególny nacisk kładzie na holistyczne podejście do pacjenta i dążenie do zapewnienia kompleksowej opieki neurologicznej.

Jest laureatką stypendium Europejskiej Akademii Neurologii, w ramach którego w 2014 roku odbyła staż na Uniwersytecie w Oxfordzie w Nuffield Department of Clinical Neurosciences i John Radcliffe Hospital. Podczas stażu zdobyła cenne doświadczenie w leczeniu chorób autoimmunologicznych, w szczególności stwardnienia rozsianego, NMOSD, autoimmunologicznego zapalenia mózgu oraz miastenii. Brała również udział w międzynarodowych szkoleniach z zakresu zaburzeń ruchowych organizowanych przez Movement Disorders Society.

Lekarz Anna Karlińska aktywnie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikuje artykuły naukowe w dziedzinie neurologii. Posiada bogate doświadczenie w leczeniu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym oraz z dystoniami w ramach programów lekowych NFZ. Specjalizuje się również w podawaniu toksyny botulinowej w dystoniach.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, w tym sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii oraz Sekcji Chorób Układu Pozapiramidowego.

Doświadczenie zawodowe i naukowe

W 2004 r. ukończyła Śląską Akademię Medyczną w Katowicach. Następnie rozwijała swoje kompetencje zawodowe w wiodących ośrodkach klinicznych. W latach 2005-2017 pracowała w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, najpierw jako lekarz rezydent, a następnie jako starszy asystent. Od 2018 r. jest starszym asystentem w Klinice Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Od 2024 r. jest również związana z Centrum Medycznym NeuroProtect, gdzie konsultuje pacjentów oraz bierze udział w międzynarodowych badaniach klinicznych jako główny badacz i współbadacz.