Renata Ługiewicz

Renata Ługiewicz jest specjalistą neurologiem w Centrum Medycznym NeuroProtect w Warszawie. Specjalizuje się w diagnozowaniu oraz leczeniu chorób neurologicznych z kręgu demielinizacji oraz chorób nerwowo-mięśniowych (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, miastenia, polineuropatia, zespół cieśni nadgarstka, zespoły uciskowe nerwu łokciowego, tężyczka, bóle kręgosłupa).

Specjalizuje się także w elektrofizjologii w zakresie elektroneurografii, elektromiografii i potencjałów wywołanych. Prowadzi pracownię EMG, która oferuje pełny zakres badań.

Jako współbadacz od 20 lat bierze udział w międzynarodowych badaniach klinicznych, od 2014 r. w Centrum Medycznym NeuroProtect w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe i naukowe

– w latach 2000-2003 Młodszy Asystent w Klinice Neurologii Szpitala Czerniakowskiego,
– w latach 2003-2015 Starszy Asystent; specjalista neurolog w Klinice Neurologii Szpitala MSW w Warszawie. Zajmowała się m.in. leczeniem i diagnozowaniem pacjentów w poradni stwardnienia rozsianego oraz Ich prowadzeniem w programach lekowych NFZ. Wykonywała badania EMG. W roku 2008 ukończyła 3-miesięczne szkolenie w zakresie EMG, od roku 2015 posiada licencję Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej w tym zakresie,
– 18 lat pracy dyżurowej w Izbie Przyjęć Szpitali: Czerniakowskiego, MSW, Szpitala w Grodzisku Mazowieckim oraz w Otwocku,
– wieloletnia praca w Szpitalu Bródnowskim w Pracowni EMG, w poradni stwardnienia rozsianego oraz w poradni chorób nerwowo-mięśniowych,
– wieloletnia praca w pracowni EMG Enel Med i Centrum Medycyny Sportowej,

– konsultacje pacjentów z SM w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego

– członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej,

– autorka artykułów i poradników o stwardnieniu rozsianym

Renata Ługiewicz systematycznie bierze udział w zjazdach, konferencjach, szkoleniach polskich i zagranicznych w zakresie neurologii.

Jest absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.