Dr Renata Ługiewicz

Dr Renata Ługiewicz jest specjalistą neurologiem w Centrum Medycznym NeuroProtect w Warszawie. Specjalizuje się w diagnozowaniu oraz  leczeniu chorób neurologicznych m.in. demielinizacyjnych ( np stwardnienie rozsiane), oraz nerwowo-mięśniowych ( np stwardnienie zanikowe boczne, miastenia).

Specjalizuje się także w elektrofizjologii w zakresie elektroneurografii, elektromiografii, potencjałów wywołanych. Prowadzi pracownię EMG, która oferuje pełny zakres badań EMG. Jako współbadacz od 15 lat  bierze udział w międzynarodowych badaniach klinicznych, od 2014 r.w Centrum Medycznym NeuroProtect w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe i naukowe

– w latach 2000-2003 Młodszy Asystent w Klinice Neurologii Szpitala Czerniakowskiego,
– w latach 2003-2015 Starszy Asystent ; specjalista neurolog  w Klinice Neurologii Szpitala  MSW  w Warszawie. Zajmowała się m.in. leczeniem i diagnozowaniem Pacjentów w Poradni Stwardnienia Rozsianego oraz Ich prowadzeniem w Programach Lekowych NFZ. Wykonywała badania EMG, w roku 2008 ukończyła 3-miesięczne szkolenie w zakresie EMG, od roku 2015 posiada licencję Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej w tym zakresie,
– 18 lat dyżurów w Izbie Przyjęć Szpitali: Czerniakowskiego, MSW, Szpitala w Grodzisku oraz w Otwocku,
– na bieżąco współpracuje ze Szpitalem Bródnowskim w Pracowni EMG, w Poradni Stwardnienia Rozsianego oraz w Poradni Chorób Nerwowo-Mięśniowych,
– współpracuje z Enel-Sport,
– współdziała z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.

Dr Renata Ługiewicz systematycznie bierze  udział w zjazdach, konferencjach, szkoleniach polskich i zagranicznych w zakresie neurologii.

Jest absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.