Dr Anna Bochenek jest specjalistą neurologiem w Centrum Medycznym NeuroProtect w Warszawie. Specjalizuje się w diagnozowaniu oraz leczeniu chorób neurologicznych m.in. choroby Parkinsona. W szczególności zainteresowana jest elektroencefalografią, padaczką i leczeniem zaburzeń ruchowych.

Doświadczenie zawodowe i naukowe

Dr Anna Bochenek swoje doświadczenie medyczne zdobywała w Polsce, USA (kurs EEG) oraz Holandii (staż z movement disorders).

– na bieżąco współpracuje z Neurosphera Centrum Terapii Padaczki w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnostyką i zindywidualizowaną terapią padaczki z użyciem Ictal® – sztucznej inteligencji wspomagającej diagnozę i leczenie

– na bieżąco współpracuje z portalem Badania.pl, gdzie udziela wideokonsultacji neurologicznych

– od stycznia 2022 do marca 2022 pracowała w Universitair Medisch Centrum Groningen, Movement Disorders Groningen oraz Punt voor Parkinson w Holandii.

Tam uczestniczyła w konsultacjach z profesor De Koning-Tijssen, profesorem Van Laarem i profesorem Kremerem w ramach specjalistycznych poradni, w tym w poradni choroby Parkinsona, ataksji, choroby Huntigtona, dystonii, czynnościowych zaburzeń ruchowych, implantacji i programowania DBS

–  lipiec 2021 – wrzesień 2021 odbyła staż z EEG i Epileptologii w University Hospitals Cleveland Medical Center w Cleveland, OH, USA. Tam zajmowała się codziennymi rutynowymi i rozszerzonymi sesjami przeglądowymi EEG. Brała także udział w cotygodniowych konferencjach dotyczących kwalifikacji do chirurgicznego leczenia padaczki. Uczestniczyła w sesjach interpretacji semiologii napadów padaczkowych moderowanych przez dr Hansa Lüdersa

– w latach 2016 – 2021 pracowała na Oddziale Neurologii i w Poradni Neurologicznej SPWSZ w Szczecinie

Jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (ukończone z wyróżnieniem studia medyczne).  Laureatka stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyjmuje pacjentów w języku polskim i angielskim.