Dr n.med. Mariusz Grudniak

Specjalista neurolog
Dr n. med. Mariusz Grudniak ukończył studia medyczne na WUM w 2001 roku. W latach 2002-2006 pracował jako asystent w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. Następnie od 2006r podjął pracę w Klinice Neurologii WUM w Szpitalu Bielańskim