neuroprotect_neurolog_miastenia_emg_sm_warszawa_Maciej_Czarnecki_Renata_Lugiewicz_choroby_neurologiczne