BADANIE KLINICZNE – WTÓRNIE POSTĘPUJĄCA POSTAĆ STWARDNIENIA ROZSIANEGO

Home » Badania kliniczne » BADANIE KLINICZNE – WTÓRNIE POSTĘPUJĄCA POSTAĆ STWARDNIENIA ROZSIANEGO
Stwardnienie rozsiane

W tym wpisie:

Badanie kliniczne - wtórnie postępująca postać STWARDNIENIA ROZSIANEGO

W Centrum Medycznym NeuroProtect w Warszawie prowadzone jest obecnie badanie kliniczne we wtórnie postępującej postaci STWARDNIENIA ROZSIANEGO.

Dla zainteresowanych podajemy nr tel. koordynatora programu:
Michał Żuk
tel. 22 699 60 15
e-mail michal.zuk@neuroprotect.pl

Informacje o badaniu: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04411641


Udostępnij post